ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού του Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΣ)

ΑΚΡΙΤΑΣ 
υπ’ αριθμ. 14


28-10-15
27-01-16 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
30-03-16
25-05-16