Το «Μέγα Αυτοκρατορικόν Συγκάθεδρον της Ελλάδος και των Συγκαθέδρων του εις την Αλλοδαπήν», είναι ένα Ανεξάρτητον Τεκτονικόν Σώμα, εις την ευθύνην του οποίου υπάγονται Τεκτονικοί βαθμοί, διαφόρων βαθμίδων.

Η πρώτη "βαθμίς"
  του Συγκαθέδρου, είναι το «Τεκτονικόν και Στρατιωτικόν Τάγμα του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου», το ίδιο αυτό Τάγμα, που –κατά έναν θρύλο -  ίδρυσεν ο Μέγας Κωνσταντίνος το 312 μ.Χ.

Δια πρώτην φοράν, φαίνεται να οργανώθηκε εις την Αγγλίαν, από τον
Charles Shirreff περίπου το 1780.

Αναδιοργανώθη δε το 1804, από τον
Waller Rodwell Wright, ο οποίος ενόσω τότε υπηρετούσε ως Γενικός Πρόξενος στην Κέρκυρα, εγκαταστάθη ως Προσωρινός Μέγας Ηγεμών (Provisional Grand Commander) του Τάγματος του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου της Αγγλίας. Εκει, συνέγραψε το Τυπικόν που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.

Κατά τη διάρκειαν των επομένων 50 ετών το Τάγμα υπολειτούργησε, όμως το Μεγάλο Αυτοκρατορικό Συγκάθεδρο συνεστήθη εκ νέου το 1865, όταν εξελέγη και ενεθρονίσθη ως Μεγάλος Ηγεμών ο
William Henry White. Από το 1865 λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερον, ο αρχικός δε τίτλος του, ήτο"Αυτοκρατορικόν, Εκκλησιαστικόν και Στρατιωτικόν Τάγμα του Ερυθρού Σταυρού τής Ρώμης και του Κωνσταντίνου”

Αι αρχαί του Τάγματος διετηρήθησαν κατ’ αρχάς, υπό των Μεγάλων Αυτοκρατορικών Συγκαθέδρων Αγγλίας, Σκωτίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μεξικού και Φιλιππίνων, ως και του Καναδά.

Εις την Ελλάδα το αρχαίο αυτό Τάγμα, ανεβιώθη υπό του Ενδοξοτάτου Ιππότου Γουλιέλμου – Ευμένη Καλούδη , την 21ην Μαΐου 1982 εις την πόλιν των Αθηνών, μετά πάροδον 529 ετών από της θέσεως του εις ύπνον, κατά την πτώσιν της Κωνσταντίνου Πόλεως, την 29ην Μαΐου 1453.