ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΠΑΤΡΑ

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
υπ’ αριθμ. 3


ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
υπ’ αριθμ. 5

2
3-09-20
25-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
24-03-21

26-05-21

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
υπ’ αριθμ. 11

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
υπ’ αριθμ. 12

03-10-20
05-12-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
03-04-21
05-06-21

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
υπ’ αριθμ. 15

18-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
20-01-21

17-03-21
19-05-21

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΑΡΑΓΓΕΙΟΣ ΦΡΟΥΡΑ
υπ’ αριθμ. 17

06-10-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
01-12-20
02-02-21
04-05-21