ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΠΑΤΡΑ

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ
υπ’ αριθμ. 3

09-12-15
09-03-16
08-06-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
υπ’ αριθμ. 5

09-15
10-16 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
04-16

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
υπ’ αριθμ. 11

17-10-15
21-11-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
20-02-16
07-05-16

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
υπ’ αριθμ. 12

01-10-15
05-12-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
03-03-16
02-06-16

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
υπ’ αριθμ. 15

18-11-15
20-01-16 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
16-03-16
18-05-16