ΑΘΗΝΩΝ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ   
υπ’ αριθμ. 1
       
       
27-10-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
24-11-20
26-01-21
30-03-21
25-05-21

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ   
υπ’ αριθμ.
4

26-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
28-01-21
18-03-21
27-05-21

Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ   
υπ’ αριθμ. 6

08-12-20
03-02-21
13-04-21
09-06-21 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)

ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΣΑΡΟΝ  
υπ’ αριθμ. 

06-11-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ) 
08-01-21
05-02-21
05-03-21

04-06-21

ΜΑΝΟΥΗΛ  Β΄  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ   
υπ’ αριθμ.
10


 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ   
υπ’ αριθμ.
16

02-10-20 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
08-01-21
02-04-21
07-05-21