ΑΘΗΝΩΝ

Αι υπό του Ειδικού Κανονισμού εκάστου Συγκαθέδρου,προβλεπόμενες ημερομηνίες Συνεδριών:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ   
υπ’ αριθμ. 1
       
       
27-10-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
24-11-15
26-01-16
29-03-16
31-05-16

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ   
υπ’ αριθμ.
4

26-11-15 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
28-01-16
24-03-16
26-05-16

Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ   
υπ’ αριθμ. 6

07-12-15
02-02-16
11-04-16
08-06-16 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)

ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΣΑΡΟΝ  
υπ’ αριθμ.
7

08-04-16
03-05-16
08-06-16

ΜΑΝΟΥΗΛ  Β΄  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ   
υπ’ αριθμ.
10

20-11-154 (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΩΝ ΑΡΧΩΝ)
15-01-15
18-03-15
20-05-15