ΜΕΓΑ ΣΥΓΚΑΘΕΔΡΟΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΣ:
Κατά μήνα Μάρτιον εκάστου έτους (εγένετο το Σάββατον 28 Μαίου 2016, ώραν 1130)
Επόμενη Τακτική Μεγάλη Σύνοδος: Κατα μήνα Μαίον 2017

ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ:

Κατ έτος:

Υποβολή υποψηφιοτήτων ( εκτός του αξιώματος του Μεγάλου Ηγεμόνος ), Αρχαιρεσίαι δια το επόμενον Τεκτονικόν έτος, Καθιέρωσις και Αναγόρευσις Μεγάλου Αντιβασιλέως, Ένδυσις Μεγάλων Αξιωματικών.

Ανά δυο έτη ( αρχής γενομένης από το 2016 ):
Εκτός των κατ έτος προβλεπομένων: Υποβολή υποψηφιοτήτων δια το αξίωμα του Μεγάλου Ηγεμόνος, Αρχαιρεσίαι δια την επομένην Τεκτονικήν διετίαν, Ενθρόνησις και Αναγόρευσις Μεγάλου Ηγεμόνος.

ΕΚΤΑΚΤΩΣ:
Κατά την κρίσιν του Μεγάλου ΗγεμόνοςΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΣ:
Κατά μήνα Οκτώβριον εκάστου έτους (εγένετο την Δευτέραν 16 Νοεμβρίου 2015, λόγω τεχνικών δυσκολιών)
Κατά μήνα Απρίλιον εκάστου έτους (εγένετο την Τετάρτην 4 Μαίου 2016, λόγω ανυπερβλήτου κωλύμματος)

ΕΚΤΑΚΤΩΣ:
Κατά την κρίσιν του Μεγάλου Ηγεμόνος (εγένετο το Σάββατον 28 Μαϊου 2016, ώραν 1030