ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι προς εγκατάστασιν ως Ιππόται του Τάγματος, εγκαθίστανται κατόπιν προσκλήσεως, εφ΄όσον είναι:

α) εν ενεργεία μέλη Συμβολικής Στοάς, υπό την σκέπην κανονικής Μεγάλης Στοάς και
β) εν ενεργεία μέλη Περιστυλίου Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος υπό την σκέπην κανονικού Μεγάλου Περιστυλίου, ή αντιστοίχου κανονικού μεγάλου Σώματος, κατέχοντος την εξουσίαν αποδόσεως της Τάξεως της Βασιλικής Αψίδος, επί δύο (2) τουλάχιστον έτη.

Επίσης πρέπει να δηλούν Χριστιανοί το θρήσκευμα και πίστιν εις την Αγίαν, Ομοούσιον και Αδιαίρετον Τριάδα.