28 Μαϊου 2016, ώρα 11:30

Άξιοι Ιππότες μου, 

Σήμερα , έχουν περάσει ακριβώς τέσερα (4) χρόνια και δυο (2) ημέρες, από τις 26  Μαίου  του 2012, όταν για πρώτη φορά, με τίμησατε με την εμπιστοσύνη σας και εγκατεστάθην εις την έδραν του Μεγάλου Ηγεμόνος. 

Το βάρος της ευθύνης ήταν ήδη αισθητό στους ώμους  μου από την πρώτη στιγμή και είχα το άγχος και το βάρος, να μπορέσω να συνεχίσω αυτό που δημιούργησαν , αλλά και ανέλιξαν όλοι οι προκάτοχοί  μου. 

Το πλείστον των διαφόρων συνεργατών μου απεδείχθησαν άξιοι, και όλοι μαζί, με χαμηλούς πάντα τόνους, πιστεύω ότι καταφέραμε να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι στο μεγάλο αυτό  οικοδόμημα του Μεγάλου Αυτοκρατορικου  Συγκαθέδρου. 

Όμως, δεν μπορώ να μην αναφέρω την αδιαφορίαν,  ή και  τις ενέργειες ορισμένων, - ωθούμενοι από δικούς τους λόγους -  «επιτυγχάνοντας», την δυσλειτουργία ή και ακόμα και την αναστολή των εργασιών ορισμένων Συγκαθέδρων.  

Εύχομαι και ελπίζω αυτά τα φαινόμενα να εκλείψουν σύντομα. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΜΩΣ ΕΠΕΣΤΕΙ. 

Εις τις σημερινές αρχαιρεσίες, απεφάσισα να μην  είμαι πλέον υποψήφιος, «αφήνοντας χώρο» για την ομαλή διαδοχή. 

Με μεγάλη χαρά σήμερα, παραδίδω το σκήπτρο του Μεγάλου Συγκαθέδρου μας σε άξια χέρια. 

Ευχή μου αλλά και βεβαιότης μου, είναι ότι υπό την διοίκησιν και καθοδήγηση του διαδόχου μου,  η ανέλιξις θα συνεχιστεί, ώστε το Μέγα Συγκάθεδρό μας, να  γίνει ακόμα καλύτερο.  


 Μετά Πίστεως,  Ενότητος, και Ζήλου 

                   Ο Μέγας Ηγεμών, 

Βασίλειος Γ. Γιαννακάκος, K.B.E., G.C.C